Datum stránky: 26.6.2006

STUDIJNÍ CESTA PO STOPÁCH KRÁS BAVORSKÉHO LESA

Na konec října 2005 připravila Komise pro turistiku a cestovní ruch Euroregionu Šumava ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s. první dvoudenní poznávací cestu po Šumavě. Účastnící si měli možnost doplnit znalosti a poznat lépe region o kterém dennodenně informují návštěvníky svých infocenter.

tis-1

Němečtí účastníci tehdy také přislíbili zrealizovat obdobnou akci na bavorské straně. Ve dnech 19. a 20.6. 2006 se uskutečnila druhá studijní cesta „Po stopách krás Bavorského lesa“, která byla určena zejména pracovníkům informačních center. Pořadatelství se tentokrát zhostila Die Volkshochschule für den Landkreis Regen („Lidová univerzita pro okres Regen“), která pro nás účastníky naplánovala velmi pestrý program. Důvodem uskutečnění této poznávací akce byla potřeba vzdělání a nových kontaktů s pracovníky z druhé strany Šumavy, tentokrát spojená s poznáváním zajímavých míst Bavorského lesa. Dalším plusem této akce, který jsme všichni ocenili, byla i možnost výměny poznatků, zkušeností a navázání pracovních, ale i osobních vztahů mezi účastníky cesty.

tis-2

Během dvou dnů jsme do sebe načerpali řadu informací a poznali některé ze zajímavých míst Bavorského lesa např. turistické středisko v Bodenmais, sklářskou vesnici Weinfurtner, Bike – Park v obci Bischofsmais, kapličku sv. Vintíře a právě budovaný Haus zur Wildnis („Dům v divočině“). Získali jsme také přehled o turistických strukturách v Bavorsku, vývoji turistických projektů (Kinderland, pěší turistika a GPS) a strávili příjemný večer se starostou Bavorské Rudy panem Thomasem Müllerem.

Tento krůček k nové komunikaci mezi infocentry na obou stranách Šumavy, nám může otevřít dveře při získávání informací pro naše návštěvníky či občany měst, jejichž nároky na poskytnuté informace se zvyšují a česko-německé hranice pro ně jsou jen pomyslnou překážkou. Poslední dobou registrujeme dotazy návštěvníků či občanů zejména na technické zázemí v Bavorském lese (zábavní parky, lyžařské areály a aquaparky) a možnosti přeshraniční turistiky či cykloturistiky.

tis-3

Celá akce se nesla ve velmi přátelském duchu, přispěla k navázání nových kontaktů, zvýšení naší informovanosti a přinesla i řadu nových podnětů pro naši práci. Na září jsou naplánovány další dvě poznávací cesty, při kterých by se opět mělo diskutovat o vzájemné spolupráci.

Marie Petráňová, DiS.
vedoucí TIS ve Vimperku
Náměstí Svobody 42
Tel.: 388 411 894

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město