Datum stránky: 2.11.2017

Talent okresu Prachatice 2017

Středeční předdušičkové odpoledne 1. listopadu se uskutečnilo v Městském kulturním středisku ve Vimperku slavnostní vyhlášení ankety Talent okresu Prachatice 2017. V letošním roce to bylo již po čtrnácté, kdy se města Vimperk a Prachatice domluvila na ocenění nadaných a talentovaných žáků a studentů, a to v kategoriích sportovní, umělecká, technická, humanitní a přírodovědná. V letošním roce byla poprvé zahrnuta nová kategorie „kolektivy“.

Školy zasílají nominace svých žáků a studentů, kteří projevili své nadání a talent v uplynulém školním roce, na odbor školství městského úřadu, na který v tom daném roce připadla pořadatelská role (v letošním roce to bylo město Vimperk). Talent okresu Prachatice 2017 je tedy ocenění nadaných žáků a studentů za školní rok 2016/2017.

Ze zaslaných nominací pak šestičlenná porota, složená z vedoucích odborů školství a čtyř pedagogů z různých škol a školských zařízení v okrese Prachatice, vybere opravdu ty nejtalentovanější žáky a studenty. V letošním roce ze 77 nominovaných vybírali: Mgr. Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru školství MěÚ Vimperk, Jiřina Dolejšková, vedoucí odboru školství MěÚ Prachatice, Bc. Jiří Machart, ředitel DDM Prachatice, Mgr. Michal Roháček, zástupce ředitelky ZŠ Zlatá stezka Prachatice, Mgr. Stanislav Mauric, ředitel ZŠ a MŠ Čkyně a Mgr. Josef Mráz, ředitel ZŠ a MŠ Vacov, a vybrali 50 talentů (za celých 14 ročníků této ankety zatím nejvyšší počet).  

Ze 77 nominovaných žáků a studentů z 11 škol okresu Prachatice bylo porotou uznáno 76 nominací. 76 uznaných nominací, ale „jen“ 68 fyzických osob, protože někteří jsou nadaní ve více oblastech, a jsou tedy nominováni ve více kategorií.

Slavnostním odpolednem provázel moderátor Mgr. Roman Hajník. Předávání Pamětních listů a tašek s dárkovými předměty pro nominované a diplomů a knih pro oceněné talenty se postupně ujali starostové a místostarostové obou měst. V případě kategorie kolektivů obdrželi ocenění místo knihy skleněnou plaketu.

Na úvod a na závěr přispěl ke slavnostní atmosféře tohoto odpoledne pěvecký sbor Základní školy Smetanova Vimperk pod vedením učitelky Mgr. Ivany Böhmové. V průběhu odpoledne mohli všichni přítomní shlédnout dva animované filmy „Příběh ovečky“ a „Po stopách rysa“, jejichž autoři, žáci Základní umělecké školy Vimperk, byli zároveň oceněni v kategorii „kolektivy“.


Talent okresu Prachatice 2017 - prezentace


Text: E. M. Hervertová

Foto: L. Švecová


Talent okresu Prachatice 2017
Talent okresu Prachatice 2017
Talent okresu Prachatice 2017
Talent okresu Prachatice 2017
Talent okresu Prachatice 2017
Talent okresu Prachatice 2017