Datum stránky: 29.12.2010

Uspěli jsme v projektu „ Zdravé stromy pro zítřek" Nadace Partnerství

Nadace Partnerství společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoří asociaci Environmental Partnership Association.

Nadační příspěvky poskytuje neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům po celé České republice. Během 19 let její existence podpořila na 2 568 projektů ve výši přes 228 miliónů korun.

Nadace Partnerství podporuje tyto oblasti :

  • výsadbu stromů a zeleně v krajině i ve městech
  • obnovu a oživení veřejných prostranství
  • bezpečnou dopravu ve městech
  • bezpečné cesty do škol
  • rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky
  • ekologickou výchovu a zapojování dětí do života v obci
  • úspory energie a ochranu klimatu

Nadace Partnerství vypsala na podzim 2010 projekt s názvem Zdravé stromy pro zítřek, kde obecní úřady i jednotlivci mohli žádat o ošetření jednoho vybraného významného stromu certifikovaným arboristou zdarma. Ošetřením stromu se rozumí odstranění suchých a nemocných větví, ošetření dutin, případně instalace bezpečnostního vázání a pomocných konstrukcí (stříšek) v koruně. Konzervační péče o stromy je činnost vysoce odborná, ale i finančně poměrně nákladná, proto se Město Vimperk ucházelo o zařazení do tohoto projektu. V nelehké celorepublikové konkurenci hodnotící komise vybrala námi přihlášený strom, památnou Sudslavickou lípu, k ošetření zdarma. Lípa,která se nachází u mlýna Vanických, je součástí, přesněji prvním zastavením, nedávno zrekonstruované Sudslavické stezky, o kterou ve spolupráci s Městem Vimperk ZO ČSOP Šumava a Spolek na ochranu šumavské přírody ve Vimperku. Náš strom ošetří certifikovaný evropský arborista pan David Peřina. Jakmile budeme znát přesné datum ošetření lípy, zveřejníme jej, aby měla laická i odborná veřejnost možnost sledovat odbornou práci certifikovaného arboristy přímo v koruně stromu. Předpokládáme, že tímto zásahem se zvýší vitalita památného stromu a zachová se tak i pro příští generace.

Sudslavická lípa

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město