Datum stránky: 19.1.2018

ÚVOD DO HISTORIE FOTOGRAFOVÁNÍ

Bylo téma čtvrté přednášky 9. ročníku Vimperské akademie seniorů, která se uskutečnila ve čtvrtek 18. ledna.

Přednášejícím byl muzikant, milovník historie, turistiky, ale hlavně také fotograf Jan Tláskal, který všechny přítomné zasvětil do historie fotografie a fotografování.

Samotné fotografování je přitom založeno na nejzákladnějším přírodním fyzikálním jevu, a tím je světlo. Je to vlastně jakési kreslení světlem bez přičinění lidské ruky.

A základní princip fotografování se ani léty nezměnil – světlo, které pouštíte do uzavřeného prostoru „temné komory“, dopadá na citlivou vrstvu (dříve film, dnes většinou digitální snímač) a tvoří obraz.

Důležitou osobou v dějinách fotografie, aniž by to měl za cíl, byl profesor Johann Heinrich Schulze, který objevil, že jisté chemikálie (obzvláště halogenidy stříbra) po vystavení světlu ztmavnou.

Úskalím fotografování v historii bylo, že vznikl vždy pouze jeden exemplář dané fotky a nedal se již množit.

Přednáška, kterou pan Tláskal oživil spoustou fotografií, byla velice poutavá a plná zajímavých informací.

Na další přednášku se přihlášení senioři mohou těšit ve čtvrtek 15. února 2018 od 10:00 hod. v Městském kulturním středisku.


Lenka Švecová

Odbor ŠK

ÚVOD DO HISTORIE FOTOGRAFOVÁNÍ
ÚVOD DO HISTORIE FOTOGRAFOVÁNÍ
ÚVOD DO HISTORIE FOTOGRAFOVÁNÍ

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město