Datum stránky: 8.9.2009

V novém městském Betlému nechybí zámek ani postava tiskaře

Nový symbol Vimperka je zatím vystaven v zámecké kapli. Pevné místo se teprve hledá.

Betlém

Bavit se začátkem září o Vánocích je mírně řečeno předčasné, nicméně do Vimperka se alespoň kousek z vánoční atmosféry dostalo již nyní.

Dva ze zastupitelů, Bohumil Petrášek a Martin Paštika, totiž věnovali vlastní finanční prostředky na zhotovení betlému, který svým ztvárněním znázorňuje právě toto město a následně by jej chtěli darovat radnici.

„Každé město by mělo mít něco, co se týká jen jeho a nezáleží na tom, zda jde o velkou stavbu či nějakou drobnost. V tomto případě se naskytla vhodná příležitost, a tak jsme se jí s kolegou Petráškem chopili," uvedl ke koupi betlému Martin Paštika.

Dílo strakonického řezbáře Karla Lexy se rozkládá na desce 2 x 3,5 metru a mimo nezbytné atributy Ježíšova narození tu nechybí ani vimperský zámek, tiskař či sklář.

Přáním obou zastupitelů je, aby figurek v betlému, majících vztah k městu, postupně přibývalo, a tím zachytilo specifický ráz a historii města pod Boubínem.

Koupí či přípravou darovací smlouvy však starosti s Betlémem nekončí. Je totiž třeba najít místo, kde by mohl být celoročně vystaven, a to není zas až tak jednoduché.

„Nejdříve jsme jej uložili do sklepení pod starou radnicí naproti minimuzeu Zlaté stezky. To je sice místo zajímavé, ale vlhké a není běžně přístupné. Odtud putoval do zámecké kaple. Tady by mohl být umístěn během sezony. Rádi bychom však našli místo, kde by mohl být vystaven celoročně," prozradil anabázi s hledáním vhodného místa umístění betlému Bohumil Petrášek.

Ten, kdo se chce na nový vimperský betlém, který je v současné době umístěný v zámecké kapli, jež je součástí zdejšího muzea, podívat, má tedy čas pouze do konce října. Pak by se měl na čas přesunout do farního kostela na náměstí, kde může být podle liturgických pravidel od Štědrého dne do Hromnic.

JAROSLAV PULKRÁBEK

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město