Datum stránky: 30.10.2009

Ve Vimperku odstartoval 14. ročník česko-německého projektu EUREGIO-Gastschuljahr

Přesně úderem 18. hodiny byl v sále vimperského Městského kulturního střediska zahájen slavnostní večer, kterým byl oficiálně zahájen v pořadí již 14. ročník mezinárodního projektu EUREGIO-Gastschuljahr (hostovací školní rok), jenž studentům jihočeských a západočeských gymnázií umožňuje studovat jeden rok na vybraném dolnobavorském gymnáziu.

Gastchuljahr

Na slavnostním večeru zahrál Taneční orchestr ZUŠ Vimperk pod vedením Jana Hrdličky.

Organizace a programu slavnostní setkání zástupců zúčastněných institucí, škol a rodin se letos ujalo Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická ve Vimperku a celou akci pojalo oproti předchozím ročníkům tak trochu jinak - jako multimediální představení. Večerem provázeli dvojjazyčně Mgr. Roman Hajník, učitel G a SOŠe, dlouholetý spolupracovník projektu, a Šimon Blaschko, student vimperského gymnázia a zároveň účastník předchozího ročníku hostovacího školního roku.

Gastchuljahr

Moderátoři večera - Šimon Blaschko a Mgr. Roman Hajník.

Pozvání přijala také řada hostů v čele s Ing. Janem Bauerem, poslancem Parlamentu ČR, Ing. Karlem Vlasákem, členem Rady Jihočeského kraje, a Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou města Vimperk. Mezi účastníky zavítal také PhDr. Jan Stráský, byť v netradiční roli doprovodu svého vnuka, který v rámci projektu letos studuje na gymnáziu v Pasově. Za bavorskou stranu byli přítomni zástupci sdružení Euroregionu Šumava - Bavorský les - Dolní Inn Dr. Dr. Rudolf Segl a Mag. Vendula Nídlová, a za partnerskou školu vimperského gymnázia - gymnázium Waldkirchen - Franz Lenhardt. Euroregion se sídlem ve Freyungu má organizačně na starost celý projekt, významně podporovaný Bavorskou státní kanceláří a Česko-německým fondem budoucnosti.

Gastchuljahr

Vzácní hosté: zleva Dr. Dr. R. Segl, F. Lenhardt, J. Bauer, K. Vlasák a P. Dvořák.

Na 150 účastníků večera, kteří se sjeli od Českého Krumlova až po Plasy u Plzně na české straně a of Freyungu až po Metten u Deggendorfu na straně bavorské, čekal pestrý dvouhodinový program, který hudebně orámoval Taneční orchestr Základní umělecké školy Vimperk a dívčí trio vimperského gymnázia působící pod názvem Netoliko.

Gastchuljahr

Trio Netoliko (zleva Barbora Szpuková, Veronika Spiegelová a Šárka Vaňková) sklidilo oprávněný potlesk.

Hosty pozdravila svým projevem ředitelka školy Ing. Eva Piherová, která krátce zmínila úspěšnou účast školy na projektu, trvající od roku 1996, a popřála letošním 22 studentům mnoho štěstí a nových zážitků během letošního školního roku.

Gastchuljahr

Projev ředitelky školy Ing. Evy Piherové.

V navazujících pozdravných projevech vyjádřili Jan Bauer, Karel Vlasák i Pavel Dvořák podporu projektu, neboť je pro tento region velmi důležitý, má dobré výsledky a umožňuje navazovat nové kontakty a stírat tak někdy ještě přetrvávající předsudky po obou stranách hranice.

Gastchuljahr

Přítomné hosty pozdravili Ing. Jan Bauer, Ing. Karel Vlasák a Mgr. Pavel Dvořák.

V projevech bavorských hostů zazněla děkovná slova těm, kteří projekt dlouhodobě podporují, zazněla i výzva, aby se projektu mohlo v budoucnu zúčastnit ještě více studentů než letos.

Gastchuljahr

Mag. Vendula Nídlová a Dr. Dr. Rudolf Segl, zástupce Euroregionu Šumava - Bavorský les - Dolní Inn, mají s projektem zkušeností na rozdávání.

Organizátoři večera připravili malé ohlédnutí za uplynulými ročníky projektu v podobě prezentace fotografií, a skutečně bylo nač vzpomínat - během 13 let využilo možnosti studia v Dolním Bavorsku již více než 400 studentů! Co může takový rok, strávený v zahraničí, třeba v nové hostitelské rodině nebo na školním internátu, pro studenty znamenat, prozradili během rozhovorů bývalí studenti vimperského gymnázia Václav Hanzlík (ten všechny překvapil svou výbornou němčinou) a Viktor Valta, o své ještě čerstvé zážitky z pobytu ve městě Bogen se podělil s publikem Šimon Blaschko, který se tak na chvíli proměnil z moderátora večera na hosta.

Gastchuljahr

Rozhovor s Václavem Hanzlíkem, který strávil na studiích v Pasově 2 roky, a s Viktorem Valtou, jenž pobyl jeden rok na gymnáziu v Untergriesbachu.

Své rady, jak prožít školní rok v novém prostředí co nejúspěšněji, pak všichni shrnuli do desatera rad a postřehů, které zakončili přáním hodně úspěchů ve studiu. Nebylo to náhodou, protože právě u nich, u zástupců mladé generace, mohli letošní studenti, kterým se školní rok v Bavorsku rozběhl 15. září, dobře vidět, čeho lze dosáhnout a jaké možnosti se jim vlastně nabízejí.

Gastchuljahr

Závěrečné poděkování moderátorů patřilo všem, kteří projekt podporují.

Velmi vydařený večer zakončilo pozvání na pohoštění a řadu neformálních rozhovorů, které podtrhly příjemnou a uvolněnou atmosféru, která v sále panovala. Všichni se jednomyslně shodli na tom, že se jedná o projekt velmi prospěšný, a vyjádřili přesvědčení, že bude i nadále pokračovat. Pro organizátory projektu EUREGIO-Gastschuljahr i slavnostního večera to byla právem hřejivá slova uznání.

Mgr. Roman Hajník

Foto: Luboš Drenčeni

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město