Datum stránky: 12.1.2011

Ve Vimperku vznikla nová ekoporadna a Šumavské ekocentrum

Ekoporadna

Český svaz ochránců přírody, základní organizace Šumava (dále ZO ČSOP Šumava) připravila jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky regionu novou službu, čímž je zřízení ekoporadny a tzv. Šumavského ekocetra ve Vimperku.

Jak říká Jiří Šejna, předseda tohoto občanského sdružení, „naše organizace poskytovala veřejnosti poradenské služby z oblasti ochrany přírody a krajiny již po celý loňský rok. Z důvodu, že jsme potřebovali pro naší činnost vlastní kancelářské prostory, rozhodli jsme se, nabízet poradenské služby i v těchto prostorech prostřednictvím, tzv. poradenských hodin, kdy nás může navštívit klient v kanceláři osobně a prokonzultovat s námi jeho dotaz či danou problematiku".

ZO ČSOP Šumava nabízí ekoporadenské služby především z oblasti ochrany přírody a krajiny ve vztahu k regionu Vimperska (tedy i k oblasti Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava), druhové ochrany rostlin a živočichů

(vč. problematiky invazních druhů rostlin), životního prostředí, ekologického zemědělství či trvale udržitelného způsobu hospodaření. „V rámci ekoporadny spolupracujeme i s odborníky ze Správy NP a CHKO Šumava, s nimiž konzultujeme složitější dotazy týkající se této zájmové oblasti" doplnil Jiří Šejna.

Jakub Hromas, jednatel organizace k tomu dodává, „mimo poradenských služeb budeme v rámci Šumavského ekocentra nabízet i různé tiskové, propagační materiály týkající se ochrany přírody a krajiny, životního prostředí či kulturních hodnot a tradic regionu. Budeme zde nabízet k prodeji přírodovědně zaměřené publikace a výrobky sloužící k ochraně přírody jako jsou třeba ptačí budky či aktuálně krmítka na zimní přikrmování ptáků. Doplňkovou službou bude i malá přírodovědná knihovna pro veřejnost."

Ekoporadna

Ekoporadnu a ekocentrum najdete ve Vimperku v ulici 1. Máje v budově č. p. 144 v prvním patře (naproti České poště). Otevřeno bude třikrát týdně a bližší informace o provozu a nabízených službách naleznete na webových stránkách organizace - www.csopsumava.cz.

Jakub Hromas, DiS.

ZO ČSOP Šumava

www.csopsumava.cz

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město