Datum stránky: 21.3.2006

VELETRH ITB BERLÍN 2006

Ve dnech 8. – 12. března 2006 se v Berlíně konal již 40. ročník veletrhu cestovního ruchu ITB Berlín, který ve dnech pro veřejnost 9.3. navštívil také zástupce skupiny pro veletrhy - vedoucí Turistického informačního střediska ve Vimperku Marie Petráňová. Důvodem účasti bylo vytipování nových možností pro prezentaci Turistického regionu Šumava v rámci tohoto významného mezinárodního veletrhu pro rok 2007.

berlin1

Dle informací z roku 2004 bylo umístění expozice České republiky velmi nedůstojné a za těchto podmínek byl zájem českých firem a regionů o vystavování velmi malý. Po zvážení všech skutečností se CzechTourism s expozicí ČR nezúčastnil veletrhu ITB Berlín 2004 a pro příští ročník se rozhodl jednat s veletržní správou o lepším umístění naší příští expozice. Bylo mu vyhověno, a proto zařadil tento veletrh opět do seznamů svých aktivit.

ITB Berlín je hlavním komunikačním a marketingovým fórem a také největším mezinárodním veletrhem služeb v turistické oblasti. Nabízí vystavovatelům možnost oslovit ve 26 halách (všechny tyto haly byly využity) jak odborné návštěvníky, tak i širokou veřejnost. Veletrh je rozdělen nejen dle geografického členění, ale i podle různých segmentů trhu např.: technologie v cestovním ruchu, svět knih, cestování pro mládež atd.. Vystavovatelé ITB pocházejí ze všech oborů průmyslu cestovního ruchu. První dny veletrhu jsou věnovány odborníkům, po další 2,5 dne si přišla na své veřejnost.

Česká republika se tu prezentovala na ploše 438 m2. Expozice CzechTourism byla umístěna na ostrůvku naproti vstupu v hale číslo 11. V této hale byly našimi sousedy např. Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Rumunsko. Na expozici v rámci agentury CzechTourism se podíleli také zástupci ostatních krajů a měst, lázní a hotelů, cestovních kanceláří a dalších subjektů působících v cestovním ruchu. Atmosféru expozice podtrhovala moravská kapela a restaurace, která zde nabízela tradiční pokrmy české kuchyně. Dalším doprovodným program byla např. degustace vína a piva, moderovaná soutěž pexeso a promítání na plazmové televizi.

Na letošním ročníku veletrhu ITB Berlín 2006 se představilo 10 856 vystavovatelů (1. ročník v roce 1966 - 9 vystavovatelů, rok 2005 - 10 409 vystavovatelů) z 170 zemí a regionů světa ve 26 halách na ploše přibližně 150 000 m2. Veletrh byl doprovázen různými semináři, workshopy atd.. Během pěti výstavních dnů sem zavítalo celkem 162 823 návštěvníků (rok 2005 - 143 000 návštěvníků) a z toho 94 553 odborníků (rok 2005 - 84 000 odborníků). Veletrh představil veškerou současnou nabídku v oblasti cestovního ruchu a vytvořil tak ty nejlepší předpoklady k navázání nových kontaktů a spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

berlin2

Dle informací od vystavovatelů návštěvníci veletrhu žádali jak všeobecné, tak detailní informace o turistické nabídce z konkrétních míst a regionů, příhraničních oblastí, dále aktivní dovolenou (lyžování, turistika, cyklotrasy, camping). Pan Vojtěch Srb (zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje, který na veletrhu také v rámci expozice České republiky vystavoval), velmi uvítal, že jsem s sebou přivezla materiály týkající se Šumavy, protože po nich byla velká poptávka. Středem návštěvnického zájmu byl nový Katalog ubytování Šumava - Vimperk a okolí a Zimní lyžařská mapa Šumavy

Veletrh ITB Berlín mě překvapil svým rozsahem - množstvím vystavovatelů a návštěvníků. Pokud mohu srovnat s účastí na veletrhu v Lipsku, co se týče výstavních prostor, je veletrhem mnohem větších dimenzí. Prohlídka všech 26 hal mi poskytla možnost srovnávat přístup různých zemí k prezentaci. Některé země dokázaly výborně navodit svou charakteristickou atmosféru, návštěvníky veletrhu jakoby přemístit do své země, ukázat jim také své zvyklosti, mentalitu, kroje, typické stavební slohy, ale i zajímavé nápady atd. Například v Německé expozici byl pro fanoušky Mnichovského fotbalového klubu Kaiserslautern připraven fotbalový zápas robotích pejsků AIBO, kteří kromě toho, že s nadšením hráli, chvílemi předváděli i úsměvné kousky.

berlin3

V každé hale bylo nabízeno množství prospektů a návštěvníci je důkladně vybírali. V této nepřeberné nabídce je opravdu velmi obtížné zaujmout. Domnívám se, že jedna z možných cest je v komplexněji zaměřených katalozích, které mohou návštěvníka na takhle veliké akci ještě oslovit. Např. katalogy zaměřené na cyklisty, turisty orientující se na historii, rodinnou rekreaci apod.. Veletrh je vhodný pro regionální prezentaci, a je tedy na místě zvážit, zda příští rok také i zde představit náš turisty velmi oblíbený region Šumava.

Marie Petráňová, DiS.
vedoucí Turistického informačního střediska ve Vimperku

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město