Vilém z Rožmberka (*1535 +1592)

Zpracováno podle díl rožmberského archiváře, historiografa a knihovníka Václava Březana.

Při propouštění z pasovské školy dal Volfgang ze Salmu svému chráněnci nejlepší možné vysvědčení „vlasti své ozdoba, rodu svýho okrášlení, všech ctností a umění snažný ochránce"

V roce 1551 udělil král Ferdinand I. šestnáctiletému Vilémovi plnoletost a ten převzal do vlastních rukou vládu nad rožmberským dominiem. Stal se vrchností patnáctiny obyvatelstva Českého království (70 000 poddaných).

Zjara 1560 vstoupil Vilém do české zemské vlády, mezi jejíž členy patřil do konce života. Prvních 10 let jako nejvyšší komorník - povoloval audience u krále, zodpovídal za řádné jednání zemského soudu a vedení zemských desek. Založil znakovou galerii v Úřadu desek zemských na Pražském Hradě poblíž Vladislavského sálu 1563 -64 dal vymalovat erbovní znamení. V roce 1566 byl jmenován vrchním velitelem českého vojska v protitureckém tažení. 26.5.1570 se stal Vilém nejvyšším purkrabím - zprostředkovával styk mezi panovníkem Maxmiliánem II. a příslušníky vyšších stavů, zastupoval v časté a dlouhodobé nepřítomnosti českého krále, domácími i zahraničními politiky byl považován za místokrále. V roce 1574 byl z vůle Poláků jedním z možných kandidátů na polského krále. 22.září 1575 při korunovaci Rudolfa II. Vilém z Rožmberka jako čelní představitel stavů doprovázel budoucího krále v katedrále, nesl korunu, přednášel text přísahy v češtině. V roce 1585 mu španělský král Filip II. udělil řád Zlatého rouna, nejvyšší říšské vyznamenání pro katolické šlechtice, byl přijat do padesátičlenného sboru nositelů řádu. Vilém z Rožmberka byl státníkem, politikem a diplomatem na mezinárodní úrovni.

Za svůj život uzavřel čtyřikrát manželství. 28. února 1557 uzavřel sňatek s Kateřinou z Brunšviku (*1535+1559). 14. prosince 1561 se oženil s markraběnkou Žofií Braniborskou zemřela 1564. 27. ledna 1578 uzavřel sňatek s Annou Marií Rožmberskou z Bádenu (*1562 +1583), poslední svatba, dvaapadesátiletého Viléma a dvacetileté Polyxeny z Pernštejna na níž byl hostem i král Rudolf II., se konala 11. ledna 1587 v Praze v Rožmberském paláci. Jejich svatbu slavili i chudí - „Vilém dal po tři dny krmiti velký počet lidu . Snědlo se 36 jelenů, 49 sumců, 1290 zajíců, 11 560 kvíčal, vypilo se 150 sudů bílého piva a 70 věder rýnského vína."Ani z jednoho manželství se Vilém nedočkal potomka, zemřel v Praze 31. srpna 1592, zanechal poslednímu rožmberskému vladaři Petru Vokovi obrovské dominium, zatížené vysokými dluhy.

Dva měsíce byl mrtvý český místokrál vystaven na Pražském hradě v kostele svatého Jiří a střídala se u něho nepřetržitě stráž českých pánů a zemanů, byla to událost jíž se účastnila a kterou sledovala celá země. Zástupci české šlechty provázeli rakev až do krumlovského kostela sv. Víta kde byl Vilém 10. prosince pohřben.

Milena Smolová

vedoucí muzea

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město