Datum stránky: 28.7.2008

VIMPERK SE PŘEDSTAVIL VE FREYUNGU

Starostové II

V sobotu 26. července se konala v partnerském městě Freyung tradiční slavnost (Bürgerfest), na které se opět po roce představily s novými choreografiemi vimperské mažoretky pod vedením Mgr. Rückerové. Již vloni měly dívky se svým vystoupením ve Freyungu veliký úspěch, proto si je organizátoři vyžádali i letos.

Mažoretky

Vimperské mažoretky vystupovaly celkem na dvou pódiích, letos organizátoři z Freyungu naše děvčata požádali o vystoupení na popovou hudbu místo tradiční dechovky. Děvčatům při jejich vystoupeních (a nakonec i celé slavnosti) přálo i počasí. Bouřkové mraky se sice objevily na obzoru, ale liják spadl o pár kilometrů dále a vystoupení nenarušil. Vimperské mažoretky se tak s velkým úspěchem představily velmi početnému publiku a na závěr svého vystoupení vytvořily na pódiu i slavnostní rámec pro představení nového projektu freyungské radnice - domovních štítků určených návštěvníkům města, s historií jednotlivých budov v německém i českém jazyce.

Diváci

Při této příležitosti pozdravil návštěvníky slavnosti vimperský starosta Mgr. Dvořák. Na pódiu předal novému starostovi města Freyung Olafu Heinrichovi osobní dar a oba společně vyjádřili zájem na další spolupráci i na přípravě dalších společných česko-německých projektů. Ostatně již dva projekty z „Dispozičního fondu - Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko“ město Freyung v minulém týdnu podpořilo, a sice projekt města Vimperk: „Obnova kaple v Modlenicích“ a projekt Svazu tělesně postižených ve Vimperku: „Aktivní odpočinek v každém věku nezná hranic“.

Starostové I

Hana Šimková
Městský úřad Vimperk

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město