Datum stránky: 4.3.2008

Vimperk v únoru 2008 na veletrhu cestovního ruchu v Mnichově

Před třemi lety, na jaře roku 2005 bylo vyvoláno jednání mezi představiteli šumavských měst a obcí, mikroregionů, podnikatelů, zástupců Správy NP a CHKO Šumava a RRA Šumava. Na tomto jednání byl stanoven společný postup při propagaci celého území Šumavy a Českého lesa na veletrzích cestovního ruchu v České republice i v zahraničí. Z mnoha jednání o problematice cestovního ruchu na Šumavě totiž vyplynula aktuální potřeba jednotné prezentace turistického regionu Šumava na těchto veletrzích. Region Šumava je významnou destinací, která potřebuje jednotnou, komplexní a efektivní propagaci, nezávisle na administrativním členění. Byly vybrány veletrhy CR, s ohledem na poptávku turistů, na cílové skupiny a potřeby regionu, na kterých se bude Šumava společně prezentovat v příštích letech. Výsledkem tohoto jednání byl také vznik „pracovní skupiny pro prezentaci Šumavy“, tato pracovní skupina se pravidelně schází a připravuje jednotlivé veletrhy. Celou tuto aktivitu zastřešila Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. jako organizace cestovního ruchu a tvůrce destinačního managementu v tomto regionu. Účast na veletrzích je financována z Fondu pro propagaci Šumavy, který tvoří: příspěvky šumavských měst a obcí, příspěvky podnikatelů, sponzorské dary a ev. granty. Prezentace na veletrzích tak jednotlivá města a obce stojí mnohonásobně méně financí, než pokud by se chtěla představovat na veletrzích samostatně, což by ani nebylo z marketingového hlediska moc účelné.

Mnichov 2

Společná účast Šumavy na veletrzích CR v roce 2005: MADI PRAHA, TUC LIPSKO

Rok 2006: Vacantie Utrecht, Reisen Hamburk, Vacances Brusel, CBR Mnichov, Holiday World Praha, Utazás Budapešť, TT Varšava, TUC Lipsko.

Rok 2007: Vacantie Utrecht, Vacances Brusel, CBR Mnichov, ITB Berlín, TUC Lipsko, Holiday World Praha.

Veletrhy cestovního ruchu v roce 2008 s naší účastí : Vacantie Utrecht, CMT Stuttgart,

CBR Mnichov, Holiday World Praha, TUC Lipsko.

Hlavní organizátor společné účasti na veletrzích cestovního ruchu je Regionální rozvojová agentura Šumava, která každoročně mj. vybírá i personální obsazení na veletrzích. Vždy se musí jednat o osoby s velkou znalostí celého šumavského regionu, které dobře vládnou úředním jazykem země, kde se vystavuje. Město Vimperk bylo vybráno v minulosti již několikrát, aby personálně zabezpečilo prezentaci Šumavy na veletrhu. Bylo to na veletrzích v Lipsku, Praze, Utrechtu a Berlíně. V letošním roce byla vyslána vedoucí Turistického informačního střediska paní Jana Jankovcová na veletrh CBR München. Je to pro Vimperk určitě velká čest i velká příležitost, moci prezentovat jak město, tak i region na takto prestižním veletrhu.

Hana Šimková
odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město