12. Dům čp. 8

Dům čp. 8

Hezký a výrazný dům čp. 8 na jižní straně dolní části náměstí byl zřejmě po určitou dobu městskou radnicí a i dnes v něm sídlí část městského úřadu. Původní radnice stála pod náměstím ve směru k hradu, ale v 17. století ji město přestavělo na městský pivovar. Městská rada se potom scházela v druhém domě pod kostelem v dnešní Steinbrenerově ulici. V roce 1727 koupilo město dům na náměstí, v němž bydlel žid Marek Fantl, a přestavělo jej na novou radnici. Jeho barokní podobu navrhl knížecí schwarzenberský stavitel Fortini a dokončena byla v roce 1728. V 19. století došlo k několika stavebním úpravám.


Dům čp. 8 si jako jeden z mála zachoval podobu z doby před velkým požárem v roce 1904 a jeho opravené průčelí s barokním štítem a malovaným znakem města na bílo červené fasádě zaujme každého kolemjdoucího. Doby první výstavby Vimperka připomenou vzácně dochované gotické sklepy.

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město