19. Hotel Anna čp. 168

Hotel Anna

V osamělé poloze na břehu Volyňky stojí dvoupatrový a tříkřídlý mohutný dům s barokizujícím vznosným průčelím o dvanácti okenních osách; střední čtyři osy jsou zvýrazněny rizalitem. Byl postaven kolem roku 1900 jako novostavba na místě menšího dvoukřídlého objektu, který je zachycen na katastrální mapě z roku 1837. Při pohledu z horní části Sadové ulice je na tuto honosnou žlutou novobarokní stavbu pěkný pohled na pozadí zelených svahů Hajné hory, po které se ve středověku vinula Zlatá stezka směrem k Solné Lhotě a k zemské hranici. Malé lucerny nad vchodem a podél obvodu stavby dokreslují půvab architektonického díla, které se jako vědomá historizující ozvěna starého původního slohu hlásí ke kráse i na úkor účelnosti a ceny.

Chátrající objekt byl po roce 1990 velkoryse rekonstruován a přestavěn na Amber hotel Anna. Směrem k řece byl přistavěn prosklenný vstupní pavilón a pro nový účel byly upraveny také vnitřní prostory. Vstupní prostor zdobí dvě významné dřevěné plastiky. Recepci vévodí majestátná svatá Anna, která vítá všechny návštěvníky přicházející jižním vstupem. V koutě vlevo od tohoto vstupu je možné obdivovat druhý skvost – sousoší Piety. Obě plastiky od neznámých mistrů ze 17. století restaurovala v roce 1994 paní Karine Artouni. Na velkém parkovišti vlaje dnes vedle české i vlajka Evropské unie a v místech, kde Zlatá stezka překračovala Volyňku před závěrečným stoupáním do Vimperka, symbolizuje vstup tohoto rozkošného města na prahu Šumavy do sjednocující se Evropy.

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město