20. Hotel Hvězda čp. 103

Hotel Hvězda

Nedaleko místa, kde se z ulice 1. máje odbočuje k vimperským hřbitovům a na zámek, shlíží na projíždějící auta protáhlá stavba bývalého hotelu Zlatá hvězda. Ač to vzhledem k jejímu současnému stavu nevypadá, jedná se o významnou architektonickou památku z přelomu 19. a 20. století. Novorenesanční štíty a secesní průčelí nad hlavním vchodem do ulice svědčí o tom, že se tu potkaly dva poslední architektonické a umělecké názory starého světa před 1. světovou válkou - období historických slohů a secese. Dvoukřídlý objekt složený z podélné budovy orientované delším průčelím do ulice a z krátkého příčného traktu byl jistě honosnou dominantou na okraji starého města a hoteloví hosté z něj mohli hledět z mírného návrší přes zadní nízké hotelové přístavby kolem rozlehlého dvora do údolí Volyňky a na protější zalesněná návrší. V interiéru jsou kromě vstupní chodby zaklenuté pruskými klenbami v širokých polích všechny místnosti plochostropé. Starší sklepy pocházejí z objektu, který tu stál před postavením hotelu.

V roce 2007 odkoupil hotel pan Zdeněk Kutil a zahájil rekonstrukci s přispěním Evropských fondů pro regionální rozvoj. Hotel byl kompletně opraven v roce 2009.

Aktuality

9.8.2019

Brigáda pro 2 osoby - Anketář

Náplň práce: vyplňování formulářů do Mobilního Rozhlasu u příležitosti oslav povýšení Vimperka na město, v sobotu 31. 8. od 14:00 do 20:00. Minimální požadovaný věk je 18 let. Cílem je zvýšit počet registrovaných osob v Mobilním Rozhlasu, díky kterému mohou občané snadněji komunikovat s městem a úřadem.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město