8. Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (nový hřbitov)

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně

Nedaleko starého hřbitova, o něco výše po silnici k zámku se ve svahu s širokým rozhledem na východ do údolí Volyňky rozkládá hřbitov nový. V jeho horní části nalezneme hřbitovní kostel Nejsvětějšího srdce Páně, jednoduchou a stylově čistou pseudogotickou stavbu z roku 1912. Úzká špičatá vížka s gotickými okny nad vchodem a sádrová plastika Krista na kříži vedle něj podtrhují zádumčivou a vážnou atmosféru tohoto místa, která je místem posledního odpočinku dnešních obyvatel Vimperka.

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město