10. Socha sv. Anny

Sochaq sv. Anny

Naproti vchodu do starého hřbitova a ke kostelu sv. Bartoloměje stojí ve svahu na kulatém masivním sloupu a širokém podstavci socha sv. Anny Samotřetí. Její temná křemenná hmota se zařezává do oblohy a na úpatí vyrůstá podle ročního období z vysoké trávy nebo ze sněhobílé duchny zářivého sněhu. Pochází zřejmě z druhé poloviny 16. století a představuje matku Panny Marie, Pannu Marii a Ježíše Krista.

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město