Datum stránky: 1.9.2010

VIMPERŠTÍ SENIOŘI

Ve středu 8. září 2010 v 11:48 hod. jedeme vlakem z nádraží do Čkyně a pěšky /tam i zpět/ jdeme do nedalekého Záhoříčka - celkem asi 7 km. Uvidíme obrazy ak. malířky Blanky Mánkové /s možností i koupě/ a pravděpodobně se ještě před odjezdem vlaku /17:50 hod./ zastavíme v některé čkyňské krčmě.

Půldenní zájezd za účelem návštěvy města a JD v Č. Budějovicích ještě stále není dohodnut. Navázat kontakt můžeme s JD nejdříve koncem měsíce srpna! Asi se uskuteční až v měsíci říjnu nebo listopadu 2010.

Zveme seniory města Vimperk a přilehlých osad k OSLAVĚ DNE SENIORŮ, která se koná ve čtvrtek 30. září 2010 od 14:00 hod. v MěKS. Nejdříve vystoupí děti z MŠ 1. máje, dále budou následovat zdravice zást. SK a p. starosty a od 15 - 19 hod. je volná zábava. Přijďte si vzájemně popovídat a pobavit se. K poslechu i tanci nám zahraje skupina GENERACE. Přítomným bude podáno i malé občerstvení.

Dostupná Šumava - program pro seniory a osoby s nižší mobilitou /NP a CHKO Šumava/ - zájezd se koná až ve středu 6. října 2010. Při jednání s ČSAD Sušice se nám nepodařilo získat víc jak 26 míst v autobuse. Vše bude dodatečně zveřejněno na naší nástěnce proti PÚ a informace bude podána i při oslavě 30. září 2010.

VÝBOR SENIOR KLUBU VIMPERK

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město