Datum stránky: 27.2.2018

Virtuální akademie třetího věku ve Vimperku

Činnost Senior klubu Vimperk se datuje přibližně do roku 2008, kdy se poprvé společně sešli zdejší aktivní senioři za účelem společného potkávání a trávení volného času. Organizace je od 17. 10. 2017 zaregistrována jako Senior klub, z. s.  V současné době sdružuje 124 členů různého věku. Podstatnou náplní potkávání je činnost tvořivá, kdy se potkáváme v Komunitním centru pro seniory a spolky a společně se zde věnujeme rukodělným činnostem či trénování paměti formou her. Velmi oblíbené jsou muzikoterapie, společné výlety a zájezdy či přednášková činnost. Naši senioři se aktivně účastní počítačových kurzů a Vimperské akademie seniorů organizovaných městem Vimperk a Akademie umění a kultury Akademie III. věku organizované Základní uměleckou školou ve Vimperku.  Právě na přednášce Vimperské akademie seniorů vznikla poptávka po hlubším poznání konkrétních vědních oborů, kterou pomohla naplnit právě Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Do projektu Virtuální akademie třetího věku se ve Vimperku se přihlásilo 9 studentek věkového rozmezí od 61 do 75 let. Vybrané téma „Čínská medicína v naší zahrádce“ je od samého začátku naplno pohltilo a všechny již společně plánují studované téma ověřit v praxi formou společného výletu.

Všem studujícím přejeme mnoho zážitků a štěstí při studiu.

Renata Lešková, Bernada Šlemarová

Foto: Jaroslav Pulkrábek, Renata Lešková


Virtuální akademie třetího věku ve Vimperku
Virtuální akademie třetího věku ve Vimperku
Virtuální akademie třetího věku ve Vimperku

Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město