Virtuální univerzita třetího věku – novinka v roce 2018

Na základě poptávky seniorů se Senior klub Vimperk rozhodl zapojit do projektu Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze nesoucí název Virtuální Univerzita třetího věku. V případě minimálně 10 seniorů budou kurzy spuštěny pravděpodobně v lednu 2018.

Do projektu je možno se přihlásit na kontaktních údajích uvedených níže.

V měsíci říjnu bude svolána do Klubovny pro seniory a spolky ve Sklářské ulici informativní schůzka, kde budou poskytnuty detailní informace.


Časová náročnost je cca 1,5 hodiny 1x za 14 dní, kdy účastníci sledují vybranou přednášku v kolektivu přenosem z internetu. Po každé přednášce je vypracován kolektivní a samostatný test. Témata přednášek jsou různorodá od astronomie, přes historii, přírodní a společenské vědy, cestování, etiku, finanční gramotnost, léčitelství a mnoho dalších. Důležité je, že každé téma se probere důkladně v 5 – 6 přednáškách během jednoho semestru. Po absolvování 6 absolvovaných semestrů je každý student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“.

A kdo může studovat? V podstatě všechny osoby se statutem důchodce, nebo invalidního důchodce a osoby od padesáti let výše – nezaměstnaní.

Podmínkou je úhrada studijního poplatku za semestr podle zvolené přednášky, většinou od 150 – 300 Kč.

Případným zájemcům podáme informace emailem na renata.leskova@mesto.vimperk.cz nebo na tel.: Miloslava Pomezná (Senior klub) – 605 116 050.

www.e-senior.cz


Renata Lešková
odbor ŠK