Datum stránky: 22.11.2010

Vypsána 7. výzva - Dispoziční fond Cíl 3 - Bavorsko

Více informací o projektu získáte zde.

Malé investiční projekty:

V rámci Malých investičních projektů je jediným vhodným neinvestičním nákladem výdaj za publicitu projektu max.do výše 3% z celkových nákladů projektu (dle podmínek ve Směrnici pro žadatele - reklamní panely, pamětní deska, samolepky na vybavení, apod.).

1. Značení a vybavení turistických stezek max. 21 250 €

2. Informační značení měst a obcí max. 21 250 €

3. Malé projekty v oblasti životního prostředí max. 21 250 €

4. Obnova a výstavba malých památníků max. 21 250 €

5. Plánovací a rozvojové studie max. 2 000 €

People-to-people (neinvestiční projekty):

1. Kulturní výměny max. 3.000 €

(školství, sport, slavnost, festival, pouť)

2. Místní demokracie max. 3.000 €

3. Lidské zdroje max. 3.000 €

4. Plánovací a rozvojové studie max. 2 000 €

5. Hospodářský rozvoj max. 10.000 €

6. Cestovní ruch max. 10.000 €

7. Životní prostředí max. 10.000 €

8. Marketing a komunikace max. 10.000 €

9. Spolupráce institucí max. 10.000 €

V rámci neinvestičních projektů je preferována podpora spolupráce dětí a mládeže.

Regionální řídící výbor bude u opakovaných projektů bez inovativního charakteru rozhodovat o podpoře projektu v případě řádného zdůvodnění potřebnosti a přínosu projektu. Za inovaci lze považovat např. naplnění stejných vizí jinými (novými) cíli, činnostmi a aktivitami. Za inovaci není považována změna místa nebo termínu realizace.

Aktuality

15.4.2019

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město

© 2005 - 2019 Město Vimperk
Počet přístupů na tuto stránku od 22. listopadu 2010: 7418
Neoprávněné užití jakékoliv součásti této stránky je zakázáno.
Jihocesky Kraj Logo Realizováno s finanční podporou Jihočeského kraje
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek
WWW: Lubor Mrázek, mSystem Lubor Mrázek, mSystem