Datum stránky: 2.10.2015

Výstava „Jsme tady a něco umíme“

V prostorách Turistického informačního střediska se koná putovní výstava s názvem „Jsme tady a něco umíme“ ve spolupráci se spolkem Slunečnice. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Jihočeského kraje.

Spolek Slunečnice nabízí sociálně terapeutické dílny pro osoby se sníženou soběstačností a zajišťuje pomoc při osobní hygieně; nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu; podporu základních pracovních návyků a dovedností. Vše zmíněné poskytuje bezplatně.

Přijďte se podívat na zdařilé výrobky klientů terapeutické dílny.

TIS

Výstava „Jsme tady a něco umíme“
Výstava „Jsme tady a něco umíme“
Výstava „Jsme tady a něco umíme“