Zápis do 11. ročníku Vimperské akademie seniorů

V říjnu zahajuje město Vimperk již jedenáctý ročník vzdělávacího cyklu pro seniory s názvem Vimperská akademie seniorů.


Zájemci se mohou hlásit osobně, telefonicky nebo e-mailem u koordinátorek akademie (tel.: 388 402 264; renata.leskova@mesto.vimperk.cz) do 30. září 2019. Po tomto datu již další studenti nebudou přijímáni.


Veškeré informace naleznete na www.vimperk.cz/akademie.

 

Renata Lešková,
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu


Aktuality

8.4.2020

12. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let – na téma „ŽIVOT V DIVOČINĚ“.

Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město