Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích

Příloha č1 k OZV-3-2018-Seznam parcel VP

Příloha č2 k OZV 3-2018-historická část města

Př3-OZV3-2018-seznam_zařízení-čl.8.9.+5.3.d

Př3-OZV3-2018-seznam_zařízení-mapa

Příloha č4 k OZV 3-2018-volné pobíhání psů