OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVÁ LADA

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVÁ LADA

Přílohy:

Hlavní výkres

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koordinační výkres

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území

Výkres předpokládaných záborů ZPF

Výkres předpokládaných záborů ZPF

Textová část - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

Textová část - ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA