Vyhlášení konkurzů na ředitele/ředitelky škol a školských zařízení

Rada Jihočeského kraje schválila dne 7. 2. 2019 usnesením č. 178/2019/RK-61 vyhlášení 19 konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem.

Přílohy:

Vyhlášení výběrového řízení

Vzor přihlášky

Souhlas s evidováním osobních údajů