ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VYBRANÝCH LOKALIT ORP VIMPERK

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VYBRANÝCH LOKALIT ORP VIMPERK

Čkyně

Hlavní výkres

Výkres širších vztahů;

Problémový výkres;

Majetkové poměry;

Komunikace;

Inženýrské sítě;

Zeleň;

Řez;

VP A Park v centru obce;

VP B okolí OA (zámek)

VP C Autobusové nádraží;

VP D areál bytových domů;

VP E Okolí synagogy;

VP F Areál základní školy;

VP G Prostor oproti pomníku;

VP H okolí bytového domu;

Vizualizace parku VP A;

Vizualizace parku VP A;

Vizualizace parku VP C;

Vizualizace parku VP C;

Vizualizace parku VP D;

Obrazová část;

Tabulková část;

Rozpiska;

Textová část

Horní Vltavice

Hlavní výkres

Problémový výkres;

Výkres širších vztahů;

Zeleň;

Inženýrské sítě;

Řez;

VP A Parkoviště za mostem;

VP B okolí kapličky

VP C okolí OÚ

VP D Autobusové nádraží;

VP E historické centrum a nová parková zeleň;

VP F Bytovky blízko OÚ;

Vizualizace VP A;

Vizualizace VP A;

Vizualizace VP A;

Vizualizace VP C;

Vizualizace VP C;

Obrazová část;

Tabulková část;

Rozpiska;

Textová část

Kubova Huť

Hlavní výkres

Výkres širších vztahů;

Komunikace;

Problémový výkres;

Inženýrské sítě;

Řez;

VP A Okolí železničního přejezdu;

VP B okolí budovy OÚ a žel. stanice

VP C okolí historického jádra obce

VP D AParkoviště při komunikace I4;

Vizualizace VP A okolí žel. přejezdu;

Vizualizace VP A okolí žel. přejezdu;

Vizualizace VP A okolí žel. přejezdu;

Obrazová část;

Tabulková část;

Rozpiska;

Textová část

Kvilda

Hlavní výkres

Výkres širších vztahů;

Problémový výkres;

Komunikace;

Inženýrské sítě;

Řez;

VP A Parkoviště u řeky;

VP B archeopark

VP C centrum obce

Vizualizace VP A nadhled;

Vizualizace VP A Pohled od mostu;

Vizualizace VP pohled na lávku;

Obrazová část;

Tabulková část;

Rozpiska;

Textová část

Stachy

Hlavní výkres

Problémový výkres;

Výkres širších vztahů;

Komunikace;

Inženýrské sítě;

Zeleň;

Řez;

VP B1 náměstí s OÚ;

VP B2 hlavní parková plocha

VP B3 okolí obřadní síně;

VP B4 Okolí kapličky;

VP B5 Autobusové nádraží;

VP A1 Stachy - Michalov;

VP A2 Stachy - Michalov;

Vizualizace VP B1;

Vizualizace VP B2;

Vizualizace VP B3;

Vizualizace VP B4;

Vizualizace VP B4;

Vizualizace VP B5;

Obrazová část;

Tabulková část;

Rozpiska;

Textová část

Strážný

Hlavní výkres

Problémový výkres;

Výkres širších vztahů;

Zeleň;

Inženýrské sítě;

Komunikace;

Řez;

Strážný VP A1 - 1;

Strážný VP A1 - 2;

Strážný VP A2 - 1;

Strážný VP A2 - 1;

Strážný VP B

Vizualizace A1;

Vizualizace A1;

Vizualizace A1;

Obrazová část;

Tabulková část;

Rozpiska;

Textová část