OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDÍKOV

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDÍKOV

Přílohy

Textová část

Srovnávací text

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Koordinační výkres

Výkres ZPF