OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDÍKOV

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDÍKOV

Přílohy

Textová část

zMĚNA Č. 1

Základní členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres