Oznámení o společném jednání a zveřejnění návrhu RP Buk „V Aleji"

Oznámení o společném jednání a zveřejnění návrhu RP Buk „V Aleji"

TEXTOVÁ ČÁST

Hlavní výkres

Dopravní infrastruktura

Regulační plán - Podélné profily

Regulační plán - Příčné řezy

Technická infrastruktura

Výkres VPS a opatření

Koordinační výkres

Výkres majetkoprávních vztahů

Výkres širších vztahů

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF