Oznámení o 5. aktualizaci územně analytických podkladů ORP Vimperk

Oznámení o 5. aktualizaci územně analytických podkladů ORP Vimperk

Pasport údaje o území