OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁLEZLY

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁLEZLY

Přílohy

Úplné znění ÚP Zálezly po změně č. 2

Odůvodnění změny č. 2 územního plánu Zálezly

Změna č. 2 územního plánu Zálezly - Textová část