Územní plán Bohumilice

 

Vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Bohumilice

 

Přílohy:

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce technické infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Územní plán - návrh

Výkres předpokládaných záborů ZPF

Textová část