Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích

příloha č. 1

příloha č. 3

příloha č. 4