Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2016

Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk dnem 03.02.2016 vyhlašuje dotační program „Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2016“. Termín pro podávání žádostí končí dnem 18.02.2016. Program je určen pro vlastníky nemovitých kulturních památek, jejichž akce obnovy byly zařazeny do Anketního dotazníku Ministerstva kultury k Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016. Pravidla Programu a tiskopis žádosti (souhrnný přehled) vč. souvisejících příloh je přiložen.
Alena Szabová – kontaktní pracovník pro PR MPZ Vimperk

Přílohy:

Pravidla programu

Příloha č.1 - Žádost - Souhrnný přehled-2016

Príloha č.2 - smlouva

Příloha č.3 - Vyúčtování